Сушилни

За да ви помогнем в избора на правилния за вас модел ,ви представяме кратки характеристики на трите типа сушилни:

-вентилаторни/коминен тип
*влажният въздух от сушенето излиза през страничен/заден отвор с
с диаметър на тръба за аспиратор

-кондензаторни
*сушенето се извършва чрез нагревател,влагата се кондензира и отвежда
в съд за вода.Не е необходимо свързване към канал,аспирация и др.
Някои модели имат възможност за изливане на водата от сушенето
директно в канал,преди да се качи в съда за вода

-с термопомпа
* най-енергоспестяващия тип сушилня.Процеса на сушене се извършва
с термопомпа,което прави сушенето минимум два пъти по-икономично
в сравнение с кондензаторните сушилни.По време на сушене дрехите
не се нагряват колкото при кондензаторните сушилни.Нагряването е максимум 50′ което означава че можете да сушите почти всички видове тъкани без опасност от свиване и пресушаване.Водата от сушене
то се отвежда в съд за вода,не е необходимо свързване към канал ,
аспирация и др.

Showing 1–20 of 108 results